fosdk_edited.png

Na ślubnym kobiercu było nas...troje.

Mąż, żona i Pan Bóg.

To dzięki Niemu wzrastamy, podnosimy się, gdy jest ciężko,

On daje siłę i sakramentalną moc, daje radość z ofiarnego życia

i na nowo buduje nasz związek. 

Domowy Kościół jest wspólnotą małżeństw sakramentalnych spotykających się raz w miesiącu

w obecności kapłana. Pomaga małżonkom lepiej rozumieć siebie

i sens sakramentu małżeństwa.

Siły do tego czerpią z rozważania Pisma Świętego, modlitwy

i dzielenia się we wspólnocie swoją codziennością i doświadczeniem wiary. Kościół Domowy jest gałęzią Ruchu Światło-Życie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego.